Avbryt inte era handlingar

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 738-739

Allâh (subhânah) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

Troende! Lyd Allâh och lyd sändebudet och låt inte era handlingar gå förlorade!”1

Allâh (ta´âlâ) befaller de troende en faktor som fulländar deras tillstånd och medför deras lycka i båda liven, nämligen att de lyder Honom och Hans sändebud inom religionens såväl fundamentala som förgrenande aspekter. Lydnad betyder att påbud utförs och förbud undviks på ett sätt som fordrar uppriktighet och rättelse efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

… och låt inte era handlingar gå förlorade!”

Förbudet gäller både nollställning av handlingar efter att de utförts, såsom beundran av egna handlingar, skryt, hopp om rykte och synder som pulveriserar handlingarna och tillintetgör deras belöningar, och avbrott under handlingarnas gång. Faktorer som nollställer bön, fasta, vallfärd och dylikt är ett exempel på handlingar som är förbjudna att avbryta. Med hjälp av denna vers säger de lärde att det är förbjudet att avbryta en plikt oskäligt och föraktfullt att avbryta en rekommendation oskäligt. Så om Allâh förbjuder att handlingar avbryts, betyder det att Han befaller att de istället fulländas och fullbordas på bästa möjliga vis.

147:33