Avbruten fasta i Ramadhân

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/655)

884 – Jag frågade min fader om en man som avbryter sin fasta en dag i Ramadhân. Han svarade:

Om han avbröt den med samlag, måste han både sona och ta igen den dagen.”

Min fader sade:

Vissa anser att även han som avbryter fastan med mat och dryck måste sona och ta igen den dagen.”