Avbräck mellan Iqâmah och bön

al-Bukhârî sade:

24 – Kapitel om att gå ut ur moskén skäligt

639 – ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh berättade för oss: Ibrâhîm bin as-Sa´d berättade för oss, från Sâlih bin Kaysân, från Ibn Shihâb, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som sade:

Efter att Iqâmah hade lästs och raderna rätats kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ut. Väl framme på sin böneplats väntade vi på hans Takbîr varpå han gick iväg och sade: ”Förbli på era platser.” Vi gjorde så till dess att han kom ut med blött hår. Han hade badat.”1

Hadîthen bevisar att avbräck mellan Iqâmah och bön påverkar ingenting. Inte heller ska Iqâmah läsas om. Det spelar inte heller någon roll att avbräcket är långt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick ju hem för att bada. Bad på den tiden var inte som dagens bad. Idag är det bara att sätta på duschen och duscha på fem minuter. Förr i världen var man tvungen att skopa upp vatten ur en balja, vilket tog lång tid.

1Muslim (605).