Avbildningens innebörd

Fråga: Gäller avbildningen som är en större synd endast ristningar och teckningar eller omfattar den även avbildningar med mobiltelefonen…

Svar: Avbildning innebär att skapa en bild och form oavsett tillvägagångssätt. Det spelar ingen roll om den sker via teckning, ristning eller fotografering. Poängen ligger i att bilden blir till. Det är avbildning.