Avbildade människor i Heliga moskén

 Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)
Adhwâ’-ul-Bayân (3/199-200)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

”Vi anvisade Ibrâhîm platsen för detta Hus: ”Avguda ingenting med Mig!” och ”Rena Min Helgedom för alla som skall vandra runt den och som skall resa sig [till bön] och böja rygg och knän och falla ned på sina ansikten!”1

Versen bevisar att inget smuts får förekomma i Heliga moskén. Inte heller orenheter, vare sig immateriella eller materiella. Med andra ord är det inte tillåtet att låta någon trotsa Allâh i eller orena Heliga moskén. Fotografier på folk som går runt Ka´bah och ber i Heliga moskén går tvivelsutan emot Allâhs påbud att rena Hans heliga hus för vallfärdare och bedjare. Det är nämligen inte tillåtet att kränka Allâhs hus med förbjuden avbildning. Ty avbildning av människor har förbjudits i flera autentiska hadîther. Tillsynes gäller förbudet all sorts avbildning. Naturligtvis är det smutsigt och immateriellt orent att göra något som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förbjudit, vilket fordrar att det likvideras i Allâhs hus. Detsamma kan sägas om all sorts tal som drar ned på religionen och Tawhîd i Heliga moskén. Det är inte tillåtet att acceptera eller ignorera något av det.

122:26