Åttio års synder förlåtna och åttio års dyrkan antecknade

Fråga: Det finns en hadîth från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) i stil med att den som ber ´Asr en fredag, förblir på sin plats och läser:

اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليمًا

”Allâh! Hylla den olärde profeten Muhammad och sänd fred över honom och hans ätt.”

åttio gånger får åttio års synder förlåtna och åttio års dyrkan antecknade. Författaren skriver att den rapporteras av ad-Dâraqutnî och att den är god enligt al-´Irâqî. Är hadîthen autentisk?

Svar: Den omnämnda hadîthen är grundlös. Det är inte tillåtet att praktisera den. Det är alltid rekommenderat att be Allâh hylla profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och än mer på fredagen utan begränsning vid en viss tidpunkt som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har satt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som en gång ber Allâh hylla mig, hyllas av Allâh tio gånger för det.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Fredagen är den bästa dagen. Se därför till att hylla mig mycket under den. Er hyllning presenteras för mig.” De sade: ”Allâhs sändebud! Hur presenteras våra hyllningar för dig om du har förtvinat?” Han sade: ”Allâh har förbjudit jorden äta profeternas kroppar.”

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

´Abdul-´Azîz Âlush-Shaykh

´Abdullâh bin Ghudayyân

Sâlih al-Fawzân

Bakr Abû Zayd