Attentaten mot WTC 9/11 förkastas av islam

Publicerad: 2005-12-26
Talare: ´Allâmah ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh
Källa: Fatâwâ al-A’immah fî an-Nawâzil al-Mudlahimmah, sid. 51-53

Vi har fått många frågor kring det som hände i USA och hur föreskriften ser på det. Dessutom har vi blivit frågade om islam godkänner liknande dåd eller inte.

Därför säger jag samtidigt som jag ber Allâh den Ende och Allsmäktige om hjälp:

Allâh (subhânah) ärat oss med islam och fullbordat dess föreskrifter. De är sunda oavsett tid och plats. De skapar välgång åt både individer och samhällen. De manar till välgång, riktighet, rättvisa och godhet. De varnar för avguderi, ondska, orättvisa, vrånghet och bedrägeri. Till Allâhs största gåvor till oss muslimer hör att Han har väglett oss till denna religion och fått oss att följa och stödja den. En muslim som följer Allâhs föreskrift och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah på rätt sätt anses vara räddad och tryggad i detta liv såväl som i livet efter detta.

Apropå de allvarliga attentaten som ägde rum i USA som resulterade med att tusentals människor dog, accepteras de inte av islamisk föreskrift. De har inget med religionen och dess föreskrivna principer att göra. Detta klargörs ur följande aspekter:

Den första: Allâh (subhânah) har ålagt rättvisa. Himlarna och jorden har skapats med rättvisa. Sändebuden har sänts med rättvisa och likaså har Skrifterna uppenbarats med rättvisa. Allâh (subhânah) säger:

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

”Allâh befaller att rätt och rättvisa skall råda [människor emellan och befaller dem] att göra gott och att ge till de närmaste, och Han förbjuder alla skamlösa handlingar och allt ont och allt som innebär kränkning av andras rätt. Han förmanar er, för att ni skall lägga det på hjärtat.”1

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

”Vi sände Våra profeter med klara bevis och med dem sände Vi Skriften och en Våg för att människorna skall handla rättvist.”2

Utav Sin fulländade rättvisa, har Allâh bestämt att ingen skall stå för andras synder:

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

”Ingen bärare av bördor skall läggas en annans börda.”3

Den andra: Allâh har förbjudit Sig Själv all orättvisa på samma sätt som Han har förbjudit det Sina skapelser emellan. Han (subhânah) sade i den gudomliga hadîthen:

”Mina tjänare! Jag har förbjudit Mig Själv orättvisa såsom Jag har förbjudit det er emellan; var därför inte orättvisa.”4

Detta gäller samtliga Allâhs tjänare, muslimer och otrogna. Det är inte tillåtet för någon att behandla någon annan orättvist även om fientlighet och hat ligger bakom det hela. Allâh (subhânah) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

”Troende! Stå fasta på Allâhs sida som vittnen för rätt och rättvisa och låt inte avoghet mot ett folk förmå er att avvika från rättvisans väg. Gör rätt – det ligger gudsfruktan närmast; Allâh är väl underrättad om vad ni gör.”5

Sålunda anser inte föreskriften att fientlighet och hat rättfärdigar övergrepp och orättvisor.

Baserat på vad som har föregått, måste samtliga länder och folkslag, muslimer och otrogna, veta följande frågor:

1 – Attentaten, flygplanskapningarna, terroriseringen och dödandet av oskyldiga människor i USA, är ingenting annat än orättvisa, vrånghet och bedrägeri. Dessa handlingar är inte bara avvisade av islamisk föreskrift, utan de hör även till de värsta synderna.

2 – En muslim som förstår sig på sin religion och handlar utmed Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, undviker liknande illdåd. Dessa handlingar medför Allâhs vrede, förstörelse och sabotage.

3 – Muslimernas lärda är ålagda att klargöra sanningen vid sådana händelser. De är ålagda att förklara Allâhs föreskrift för hela världen och att islam inte godtar liknande handlingar.

4 – Median och dess stödjare som utsätter muslimerna för anklagelser, kämpar för att förtala denna renläriga religion och tillskriver den saker och ting som den inte har något att göra med för att så problem och fördunkla islam och muslimernas rykte, är ålagda att höra upp med dessa överskridanden. De måste veta att samtliga opartiska och förnuftiga människor som känner till islams dogmer inte beskriver islam på detta sätt. Genom historiens lopp har folkslagen som tillskriver sig denna religion endast vittnat om bevarade rättigheter till skillnad från övergrepp och orättvisor.

116:90

257:25

353:38

4Muslim (6572)

55:8