Att vara Jesu lärjunge

Lukasevangeliet 14:25

http://www.bibeln.se/las/2k/luk

https://www.bible.com/bible/1223/LUK.12.SFB15

25Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till dem: 26”Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge. 27Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge.