Att uppmana till uppror är ett uppror i sig

Fråga: Det förekommer kallare som talar illa om makthavarna och säger det vara obligatoriskt att göra uppror mot dem. Anses dessa ha tagit Khawâridj-sekten Qa´diyyahs metodik?

Svar: Ja, det råder det inga tvivel om. Detta hör till Khawâridjs metodik. Att uppmana till uppror är ett uppror i sig.