Att tron är grunden och handlingarna är grenen fordrar inte Irdjâ’

al-Bahraynî kommenterade Ibn Taymiyyahs ord och sade:

”Här nämner Ibn Taymiyyah att dessa handlingar tillhör tron. Det är de flesta Salafs och imamernas åsikt. Rabî´ avviker från Salaf och imamerna. Hur kan han påstå att imamerna håller med honom och vice versa i den frågan?”

Har jag exkluderat handlingarna ur tron? Anses imamernas, däribland Ibn Taymiyyah, uttalanden om att tron är grunden och handlingarna är grenen dementera definitionen av tron att den består av tal och handling, stiger med goda handlingar och sjunker med synder, och inkluderar alla obligatoriska och rekommenderade handlingar till den? Inte alls enligt kloka, tillförlitliga och opartiska människor. Det bara understryker Shaykh-ul-Islâms och andras ord att tron är grunden medan handlingen är grenen, något idioter och lögnare nekar.

Förvånas inte de kloka över hans ord:

”Rabî´ avviker från Salaf och imamerna.”?

Innefattar inte hans ord Ibn Taymiyyah, Ibn Mandah och andra som sade att tron är grunden och handlingarna är grenen och att även de avviker från de flesta Salaf och imamerna? Det är faktiskt Fawzî al-Bahraynî som har avvikit från de flesta Salaf och imamerna när han avfärdar att handlingar är trons grenar och sätter ord i deras mun.

Anses de som säger att tron består av tal och handling, stiger med lydnad och sjunker med olydnad och inkluderar alla obligatoriska och rekommenderade handlingar till den avfärda att dessa handlingar, som exempelvis bortröjning av besvär från vägen och blyghet, är grenar till tron?