Att tänka på inför Ihrâm

1 – Den som tänker vallfärda, eller utföra ´Umrah, rekommenderas att bada inför Ihrâm. Rekommendationen gäller även kvinnan som genomgår sin månadsperiod eller barnsäng.

2 – Därefter kan mannen ta på sig alla sorters kläder så länge de inte är skräddarsydda utmed kroppen. Han kan ta på sig höftskynke, överdel och sandaler. Sandaler omfattar all sorts fotbeklädnad som är till för att skydda fötterna och är under fotknölarna.

3 – Män får inte nyttja mössa, turban eller någonting annat som täcker huvudet och vidrör det.

Vad kvinnorna beträffar, skall de inte ta av något föreskrivet klädesplagg. Däremot får de inte befästa ansiktet med Niqâb1, Burqu´, slöja eller huvudsjalett. Handskar får de inte heller bruka. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En man i Ihrâm skall varken klä sig i skjorta, turban, burnus, byxa, klädesplagg doppade i gurkmeja eller saffran eller läderstrumpor. Han får bara ha på sig läderstrumpor om han saknar tillgång till sandaler2.”

Han sade också:

”En kvinna i Ihrâm skall varken ha på sig Niqâb eller handskar.”3

Däremot får de täcka ansiktet med slöja eller ytterplagg som de lägger över huvudet. Härmed får deras ansikten vidröras av slöjan och ytterplagget. De skall dock inte knyta dem, sade Ibn Taymiyyah (rahimahullâh).

4 – Det är tillåtet att ta på sig Ihrâm innan den bestämda stationen. Det går till och med bra att göra det hemma. Det gjorde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. Det underlättar för flygresenärerna som inte klarar av att ta på sig Ihrâm på stationerna. Däremot skall de inte avse Ihrâm förrän de befinner sig strax utanför sina stationer, så att de inte överskrider den utan Ihrâm.

5 – Det är tillåtet att smörja in och parfymera kroppen med all sorts färglös doft. Det gäller dock inte kvinnorna. Deras parfym består av färg till skillnad från doft. Insmörjningen och parfymeringen skall ske innan avsedd Ihrâm vid stationen. Efteråt blir bådadera förbjudna.

6 – Väl framme vid stationen blir det obligatoriskt att inträda i Ihrâm. Det räcker inte att avse Ihrâm i hjärtat; den avsikten finns där alltsedan han reste hemifrån. Därtill måste han även uttala sig eller handla på ett sätt som för in honom i Ihrâm. Då han uttalar Talbiyah och avser Ihrâm, råder det samstämmighet om att hans Ihrâm är verkställd.

7 – Inget skall sägas innan Talbiyah. Vissa säger exempelvis:

”Allâh! Jag avser att vallfärda (eller utföra ´Umrah); underlätta den för mig och acceptera den från mig…”

Inget av detta har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det påminner om den muntliga avsikten innan tvagning, bön och fasta. Allt det är nyheter. Det är välkänt att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är innovation och varje innovation är villfarelse och varje villfarelse är i Elden.”

1 En mask som vidrör näsan och kan se ut på flera sätt. Om den dras upp till ögonen, kallas den för ”Waswasah” och ”Burqu´”. Om den dras ned till ögonhålan, kallas den för ”Niqâb”. Om den ligger på näsbenet, kallas den för ”Lighâm”. Grunden till namnet är att dess färg döljer kvinnans hudfärg. Se ”Lisân-ul-´Arab” (2/265-266).

2 Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Han är inte ålagd att klippa dem så att de hamnar under fotknölarna. Först befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att de klipps. Därefter, i ´Arafah, lät han mannen som saknade höftskynke och sandaler bruka byxor respektive läderstrumpor. Det är den korrekta åsikten.” (al-Mansik)

3 al-Bukhârî och Muslim. Se ”Sahîh Abî Dâwûd” (1600).