Att tänka på inför fredagsbönen

Publicerad: 2010-08-20
Författare: Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)
Källa: al-Muqni´ (1/254-256)

Det är rekommenderat1 att bada under dagen2 till fredagsbönen. Det är däremot bäst att bada strax innan man beger sig fredagsbönen.

Det är rekommenderat att vara ren och parfymerad och iklädd finaste kläder. Man skall bege sig tidigt till fredagsbönen och sitta nära imamen. Man skall sysselsätta sig med bönen, erinran, läsning av kapitlet “al-Kahf” under dagen och hylla och freda profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Man skall inte gå mellan de närvarande om man inte är imam eller om man inte ser ett tomt utrymme någonstans. I så fåll gör man det. Ahmad har även en annan åsikt som säger att även det är föraktfullt3.

Man skall inte befalla någon att resa sig upp för att ta hans plats4 förutom om man har låtit en vän sitta på ens plats för att passa den5. Är det tillåtet att ta bort en utrullad bönematta om man skulle finna en sådan? Hanâbilah har två åsikter i frågan6. Om en person råkar ut för något och lämnar sin plats och återvänder, har han mer rätt till den platsen.

Den som kommer in i moskén medan imamen predikar skall inte sätta sig ned förrän han ber två korta Raka´ât.

Det är inte tillåtet att tala under tiden imamen predikar. Det enda undantaget är imamens tal och om han tilltalar någon. Det är tillåtet att tala innan predikan och efter den. Ahmad bin Hanbal har också en åsikt som säger att det är tillåtet att tala under den.

1Imâm Sulaymân bin ´Abdillâh Âlush-Shaykh (rahimahullâh) sade:

”Majoriteten av de lärde anser badet vara rekommenderat och inte obligatoriskt. at-Tirmidhî sade: ”Efter det handlade de lärde bland Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och de som kom efter dem.” Ibn ´Abdil-Barr sade till och med att det råder samstämmighet om det. ” (Hâshiyah ´alâ al-Muqni´ (1/254))

2Imâm Sulaymân (rahimahullâh) sade:

”Det börjar efter att gryningen har gått in. Denna åsikt har även Mudjâhid, al-Hasan, an-Nakha´î, ath-Thawrî, Ishâq och ash-Shâfi´î… En ny dag inleds när gryningen går in. Denna åsikt har även al-Hasan, Mâlik och ash-Shâfi´î.” (ibid.)

3Imâm Sulaymân (rahimahullâh) sade:

”Det vill säga oavsett om det finns något utrymme eller inte.” (ibid.)

4Imâm Sulaymân (rahimahullâh) sade:

”Det är nämligen förbjudet.” (ibid.)

5Imâm Sulaymân (rahimahullâh) sade:

”Det gjordes av Ibn Sîrîn.” (1/255)

6Imâm Sulaymân (rahimahullâh) sade:

”En av dem säger att det är förbjudet. Ty bönemattan har tagit personens plats. Dessutom anses det vara orättvist och missbruk av en annans egendom utan tillstånd. Handlingen leder också till bråk och gräl… En andra åsikt är att det är tillåtet att ta bort den och be på dess plats. Bönemattan besitter ingen helgd i sig och förträffligheten ligger i att komma först fysiskt. Det har också sagts att det är tillåtet att ta bort den om det enda sättet personen kan komma fram till den är att han går mellan de närvarande samt att han vet att ingen kommer att be på den.” (1/256)