Att ta upp händerna till Istikhârah

Publicerad: 2010-10-24
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Källa: https://binbaz.org.sa/mat/17786

 

Fråga: Är det föreskrivet att ta upp händerna under Istikhârah-tillbedjan?

Svar: Ja. Efter att ha förrättat två Raka´ât, tar man upp händerna och tillber. Det är bättre då upplyfta händer är ett sätt att bönhöras.