Att Salaf var Mufawwidhah är en lögn

 Imâm Hamad bin ´Atîq
Mashâhîr ´Ulamâ’ Nadjd wa ghayrihâ, sid. 245

Om du menar med att Salaf var Mufawwidhah de som förnekade egenskaperna och endast förkunnade och trodde på texterna utan att tro på att de stod för betydelser eller att de inte visste vad de betydde, så är det en lögn från förnekarna mot Salaf. Om Salaf sade att man skulle tro på dem utan beskaffenhet, så är det endast kunskapen om beskaffenheten som de nekade. De nekade däremot inte egenskapens realia. Om de bara hade trott på formuleringen utan betydelsen som passar Allâhs majestät, skulle de inte ha sagt ”Resningen är inte okänd och beskaffenheten är obegriplig” och ”Förkunna dem utan beskaffenhet”. I så fall hade resningen inte alls varit känd. Den skulle ha varit okänd. Dessutom är man inte i behov av kunskapen om beskaffenheten om man inte förstår något från formuleringen. Man behöver endast kunskap om beskaffenheten om egenskaperna är bekräftade.Detta är Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) ord och jag tvivlar inte på att detta är din troslära. Syftet är dock att du har uttalat dig på Ahl-ul-Bid´as sätt utan att föreställa dig deras motiv. Observera därför detta.