Att säga efter Rukû´

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/259-261)

363 – Jag frågade min fader vad den bedjande, såväl imamen som den ensamme, ska säga när han går uppför Rukû´. Han svarade:

Han ska säga:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

”Allâh bönhör den som lovprisar Honom.”1

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

”Vår Herre! Dig tillkommer lov och pris!”2

364 – Jag hörde min fader säga efter att kommit upp från Rukû´ och innan han gått ned i Sudjûd:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَواتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْد

”Vår Herre! Dig tillkommer lov och pris som fyller himlarna, jorden, allt däremellan och allting annat som Du vill.”3

365 – Jag frågade min fader vad den bedjande ska säga efter Rukû´. Han svarade:

Han ska säga:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَواتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْد

Vår Herre! Dig tillkommer lov och pris som fyller himlarna, jorden, allt däremellan och allting annat som Du vill.”

Det har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

366 – Jag hörde min fader säga:

Detta ska dock bara imamen säga, inte den ledde bakom honom. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade det när han var imam. Det går också bra att den som ber ensam säger det.

1al-Bukhârî och Muslim.

2al-Bukhârî och Muslim.

3Muslim och Abû ´Awânah.