Att resa från en stad till en annan med olika antal Ramadhân-dagar

Publicerad: 2010-08-15
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fath Dhîl-Djalâl wal-Ikrâm (7/69)

 

Om en person inleder fastan i en stad för att sedan förflytta sig till en annan stad som inte har lika många dagar, har den andra staden antingen börjat fasta innan eller också efter.

Om den andra staden började fasta innan, avslutar han Ramadhân med den även om han endast skulle fasta tjugoåtta dagar eftersom fastan bryts när människorna bryter den. Den här personen har antingen själv sett nymånen eller via andra. Således skall han bryta fastan med dem och sedan ta igen de missade dagarna.

Men efter vilken stads fasta skall han ta igen de missade dagarna? Efter staden som han kom från eller efter staden som han kom till? Vem skall han rätta sig efter om staden som han kom från fastade trettio dagar och staden som han kom till fastade tjugonio dagar? Han skall rätta sig efter den andra staden då det är tid för en avslutad fasta.