Att missa ´Asr är som att förlora sin familj och egendom

Fråga 70: Vad betyder hadîthen:

”Att missa ´Asr är som att förlora sin familj och egendom.”1?

Svar: Det vill säga personen som inte ber ´Asr i tid, är för upptagen för att be den, försover sig till den och dylikt. Att det är som att förlora sin familj och egendom betyder att det är en väldig katastrof att inte be ´Asr i tid. Den här personen lämnar alltså inte bönen avsiktligt.

1al-Bukhârî (552) och Muslim (626).