Att lyssna på Ahl-ul-Bid´ahs lektioner och läsa deras böcker är som att sitta med dem

Fråga: Hamnar den som lyssnar på Ahl-ul-Bid´ahs kassettband eller läser deras böcker för att veta vad de tror på under att sitta med innovatörer?

Svar: Det är som att sitta med dem eller kanske till och med värre. Men om han är lärd och beväpnad med kunskap och lyssnar på dem eller läser deras böcker för att avvisa dem och varna för dem, är det okej.

Skulle han däremot inte ha kunskap och insikt och vill läsa dem eller lyssna på dem, är det inte tillåtet. Det kommer att sätta sig i huvudet på honom och han har inget som kan slå tillbaka det. Det är inte tillåtet för honom att lyssna på dem om han inte kan försvara sig mot dessa gifter och ondska.