Att lyda en kvinna

436 – Abû Bakrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Männen gick under när kvinnorna blev åtlydda.”

Svag.

Därtill är inte hadîthens betydelse helt rätt. Det har autentiserats att i samband med fredsavtalet i Hudaybiyah rådde Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att slakta sitt offerdjur och raka av sitt hår varvid följeslagarna gjorde samma sak. Det bevisar att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lydde Umm Salamahs råd. Alltså är inte hadîthen helt korrekt.