Att kalla sig för ”Salafî” innebär självberöm

Fråga: Det finns bröder med en bra metodik som inte tillåter att man kallar sig för ”Salafî” då ordet består av självberöm. Vad anser ni om det?

Svar: Har det ett samband med frågan ”Är du troende?”. Om han hör till dem som säger ”Jag är troende om Allâh vill”, säger vi ”Jag är Salafî om Allâh vill”. Men jag tror inte att han kommer gå med på det heller. Vad tror du? Du känner ju honom.

Frågeställare: När vissa av efterföljarna blev frågade om de var troende, sade de:

”Om du menar med ”troende” motsatsen till den otrogne, så är jag troende. Och om du undrar i fall jag besitter de troendes egenskaper, så hoppas jag på det.”

al-Albânî: Det är samma sak. Jag tror att de som kommer med denna tvetydighet tillhör först och främst någon sekt.