Att inte bojkotta innovatören betyder inte att inte råda honom

Om bojkotten gagnar syndarna på så sätt att de slutar synda och praktisera sina innovationer och ångrar sig inför Allâh, så är den föreskriven.

Och om bojkotten får den bojkottade bara att synda mer, så är den inte föreskriven. I detta fall skall han fortsätta råda personen utan att bojkotta honom.