Att handlingar utgör ett villkor för en fullkomlig tro är en villfarelse

Fråga: I vårt land har vi en grupp Mashâyikh som tillskriver sig Ahl-us-Sunnahs lärda. De säger att tron stiger och sjunker och att kroppsdelarnas handlingar utgör ett villkor för en fullkomlig tro och att även om en person aldrig gör någon god handling, hamnar han under Allâhs vilja så länge han uttalar trosbekännelsen…

Svar: Det där är villfarelse. Det där är villfarelse. Om han lämnar handlingarna avsiktligt, gagnas han inte av trosbekännelsen. Trosbekännelsen har plikter och betydelse. När det sades till Wahb bin Munabbih (rahimahullâh) ”Är inte trosbekännelsen nyckeln till paradiset?” sade han:

”Jo, men varje nyckel har tänder. Om du kommer med en nyckel med tänder, öppnar den dörren. Annars öppnar den inte.”

Med tänderna menade han handlingarna. Trosbekännelsen kräver handlingar som stämmer överens med den. Det skall vara handlingar som Allâh har föreskrivit och ålagt Sina tjänare. Vad finns det annars för nytta av att bara uttala trosbekännelsen?