Att göra i Senegal

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

https://www.youtube.com/watch?v=MiLMam4V1Tw

Jag uppmanar mig själv och er att frukta Allâh (tabârak wa ta´âlâ), vara uppriktiga inom alla tal och handlingar och hålla fast vid Qur’ânen och Sunnah sett till dogm, metodik och karaktär inom samtliga sakfrågor.

Därtill uppmanar jag mig själv och er att bevara brödraskap och kärlek för Allâhs (´azza wa djall) sak samt undvika osämja, prövningar och problem.

Också uppmanar jag er att söka kunskap seriöst och beträda Ahl-ul-Hadîths väg och vidhålla deras böcker, böcker skrivna av bland andra al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, an-Nasâ’î och Ibn Mâdjah.

Jag uppmanar er att hålla fast vid Salafs dogm och studera dess böcker och böcker skrivna av Ibn Taymiyyah, Ibn-ul-Qayyim, Ibn ´Abdil-Wahhâb och andra imamer.

Därjämte uppmanar jag er att seriöst, vist och fint kalla till Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) religion och avvisa de osanningsenligas tvivel från Salafiyyûns ungdomar. Ahl-ul-Ahwâ’ har fällor, prövningar och innovationer som ni måste uppmärksamma. Ni måste ha större entusiasm för att kalla till och sprida Salafiyyah i alla städer, byar, skolor och på andra platser.