Att följa

1789 – Jag hörde Ahmad säga:

Att följa innebär att en man följer det som rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. När det kommer till efterföljarna efteråt väljer han själv.”

1790 – Jag hörde honom bli frågad:

Måste man följa en åsikt från efterföljarna om den inte rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?” Han svarade: ”Nej, men efterföljarna har knappt sagt något utan att det har sagts av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.”

Det vill säga att jag anser att det motsvarar det.

1791 – Jag hörde Ahmad säga:

Raqabah såg en man och sade: ”Var har du varit?” Han svarade: ”Hos Abû Hanîfah.” Då sade han: ”Du har tuggat en massa prat och kommit från en opålitlig person.”

1792 – Jag hörde Ahmad bli frågad flera gånger:

Är Abû Bakrs, ´Umars, ´Uthmâns och ´Alîs handlingar Sunnah?” Han svarade: ”Ja.” En annan gång argumenterade han med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth:

Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna.”1

Han kallade dem för Sunnah.

1793 – Jag sade till Ahmad:

Var inte al-Awzâ´î en bättre följare än Mâlik?” Han svarade: ”Följ ingen blint i din religion. Ta det som kommer från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. När det kommer till efterföljarna efteråt väljer han själv.”

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).