Att bli dement

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/504-505)

Allâh (´azza wa djall) sade:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

”Vi har sannerligen skapat människan i den bästa skepnad men därefter låtit henne sjunka lägre än de lägsta, utom dem som tror och lever ett rättskaffens liv; ja, deras lön skall vara utan ände!”1

Det vill säga att människan sjunker till dementi och skröplighet varvid hennes förstånd och kropp försvagas. De låga är svaga, kroniskt sjuka och barn, egenskaper som finns i gamlingar. Att beskrivningen nämns i obestämd form (أَسْفَلَ سَافِلِينَ) innebär generalisering som täcker en hel målgrupp.

al-Hasan, Qatâdah och Mudjâhid sade:

”Det vill säga att människan ska till Elden eftersom helvetet består av flera nivåer.”

Abûl-´Âliyah sade:

”Det vill säga att människan ska till Elden i den värsta skepnaden; i grisens skepnad.”

Därefter nämnde Han undantaget:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

”… utom dem som tror…”

De ska inte till Elden.

De som förespråkar den första åsikten säger att så fort människan förlorar sitt förstånd och slutar handla, upphör hennes goda handlingar att skrivas ned så länge hon inte är troende:

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

”… och lever ett rättskaffens liv…”

De troendes goda handlingar fortsätter att skrivas ned efter dementi och senilitet, precis som de skrevs ned när de var unga och friska. Ibn ´Abbâs sade:

”En grupp människor på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid drabbades av skröplighet varvid Allâh uppenbarade deras ursäkt och försäkrade om att deras handlingar som de gjorde innan dementi förblir.”

´Ikrimah sade:

”Gamlingen skadas inte om Allâh låter hans slut vara bra.”

´Âsim al-Ahwal rapporterade ´Ikrimah som återberättade Ibn ´Abbâs som sade:

”Rättskaffens liv är att de läste Qur’ânen. Den som läser Qur’ânen undkommer skröplighet.”

فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

”… ja, deras lön skall vara utan ände!”

Den är ändlös, ty deras goda handlingar fortsätter att skrivas ned så som när de brukade handla. adh-Dhahhâk sade:

”De belönas utan handlingar.”

195:4-6