Att bege sig till moskén på morgonen och eftermiddagen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/86)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

37 – Kapitel om att bege sig till moskén på morgonen och eftermiddagen

662 – ´Alî bin ´Abdillâh berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: Muhammad bin Mutarrif underrättade oss, från Zayd bin Aslam, från ´Atâ’ bin Yasâr, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Den som beger sig till moskén på morgonen och eftermiddagen, förbereder Allâh hans boning i paradiset varje gång han beger sig på morgonen eller eftermiddagen.”1

Hadîthen bevisar hur dygdigt det är att bege sig till moskén på morgonen och eftermiddagen. Först och främst hamnar Fadjr och ´Asr under hadîthen.

Hadîthen bevisar också paradisets existens nu, ty det som förbereds existerar. Både paradiset och helvetet existerar nu och ingetdera kommer någonsin att upphöra.

1Muslim (69).