Att be de döda om medling är Shirk

Medling (Shafâ´ah) är bön (Du´â’) och att be om medling är att be om bön. Om en person säger:

“Sök Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling”

betyder det,

“Be sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han ber Allâh för mig”.

Medling betyder alltså bön. Den som ber om bön, ber om medling. Som sammanfattning betyder medling bön, d v s bön om bön.

Det har tidigare antytts att samtliga bevis från Sharî´ahn som förbjuder att andra än Allâh (djall wa ´alâ) tillbes, passar alldeles utmärkt som bevis för att det likaså är förbjudet att be de döda om medling. Medlaren är den som ber, medan den som ber om medlingen är likväl den som ber. Den som ber om medling tror att medlaren ber och han ber till den som han vill skall medla för honom. Om en person går till en profets grav eller liknande, och säger:

“Jag söker din medling”

eller,

“Jag ber om medling”

betyder det att han ber honom om något och att han bad för att han skall be för honom. Därför räknas denna gärning som ägnas någon annan än Allâh (djall wa ´alâ) som större Shirk (Shirk Akbar), ty det handlar om att be till någon annan än Allâh, fråga den döde samt att vända sig och be till honom.

Om du då vet vad medling innebär, hur dess dom lyder om den söks av de döda och att det är Shirk Akbar, bör du likväl veta att det är tillåtet att be levande om medling. Det är tillåtet att be dem att be för en. Kanske bönhörs deras bön och kanske inte.

Frågan om medling är en fråga som är dold för många. Till dessa hör även vissa lärde. Därför förekommer det några fel i deras böcker [1] som har att göra med att söka profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling utan att avvisa dem. Detta har bl a gjorts av an-Nawawî och Ibn Qudâmah i “al-Mughnî”. Däremot
räknas detta inte som en meningsskiljaktighet, ty denna meningsskiljaktighet går tillbaka till brist på förståelse av denna fråga
. Det förekommer oklarheter i frågan om medlingen. Därför har flera lärde (rahimahumullâh) sagt att Iqâmat-ul-Hudjdjah [2] i Tawhîd är olika, eftersom den beror på tvivelaktigheternas mängd och styrka. Det som det råder minst tvivelaktigheter om och för vilket det råder lättast argument emot, är att be till någon annan än Allâh, söka skydd av någon annan än Allâh, offra i någon annans namn än Allâhs o s v. Det som däremot har flest tvivelaktigheter, är frågan som berör medling.


[1] Se https://darulhadith.com/tauhid/tawassul_tafsir_qurtubi.html
och https://darulhadith.com/tauhid/tawassul_tafsir_ibn_kathir.html

Inom snar framtid kommer – in shâ’ Allâh – även svar Mâlik
ad-Dârs saga som förekommer i Ibn Abî Shaybah och al-Bayhaqî

[2] Att förklara sanningen för någon.