Ätning ur hedningars tallrikar

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl (d. 311)

Ahkâm Ahl-il-Milal war-Riddah, sid. 371

Mûsâ bin Sahl underrättade mig: Muhammad bin Ahmad al-Asadî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd som sade:

”Jag frågade Ahmad om avgudadyrkarnas köksredskap utom nödfall. Han svarade: ”Om det inte finns något annat alternativ, tvättar man dem väl och äter ur dem.”