Ätning av ormar och skorpioner

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/893)

1204 – Jag frågade min fader om ätning av ormar och skorpioner. Han sade:

Ibn Sîrîn sade: ”Ibn ´Umar gav sin son motgift. Om han bara hade vetat vad det innehöll skulle han inte ha gett honom det.”

Min fader sade:

Jag föraktar ormar och skorpioner. Ty skorpioner är giftiga medan ormar har huggtänder.”