Ätning av jaktbyte i Ihrâm

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/707-710)

946 – Jag frågade min fader om hadîthen från as-Sa´b bin Djuthâmah vari han sade:

Jag gav en vildåsna i gåva till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medan han infann sig i Ihrâm. Han tackade nej till den.”1

Vissa sade att det rörde sig om ett åsneben.

947 – Jag hörde min fader säga:

Det rapporteras från Djâbir bin ´Abdillâh att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Alla utom Ihrâm får äta vilt, men inte det ni jagar eller det som jagas åt er.”2

´Uthmân föraktade att en Muhrim äter av viltkött som har jagats åt denne.”

948 – Min fader sade:

Abû Qatâdahs hadîth säger att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde folk i Ihrâm att äta av jaktbytet. Däremot befann sig inte Abû Qatâdah i Ihrâm när han jagade djuret. Således befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dem att äta av köttet.”

949 – Jag hörde min fader säga:

En Muhrim får inte äta av ett jaktbyte som har jagats just för honom. Andra får däremot äta av det. Det är emellertid harmlöst för en Muhrim att äta av ett jaktbyte som har fälts av en person utom Ihrâm samt inte är ämnat för honom.”

950 – Min fader sade:

´Alî, ´Â’ishah och Ibn ´Umar föraktade för en Muhrim att äta av jaktbyte. Det verkar som att de anammade följande vers bokstavligt:

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا

Jakt till lands är förbjuden för er under pågående vallfärd.”3

1Ahmad (4/37), al-Bukhârî (1825) och Muslim (2/850).

2Ahmad (3/363), Abû Dâwûd (1851) och at-Tirmidhî (3/204).

35:96