Åtgärder med tillit

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Till Satans märkliga konspiration är att han undersöker människan för att veta i fall hon tenderar till djärvhet och mod eller passivitet och svaghet. Om han ser att hon är passiv och svag, kommer han till henne för att försvaga hennes intresse och vilja till det befallda och få henne att se det som besvärligt och ta lätt på att avstå från det. Till sist lämnar hon det helt eller så tar hon lätt på det och slarvar med det…

Vissa hamnade i underdrift och dementerade åtgärder, styrkor och läggningar, medan andra hamnade i överdrift och gjorde åtgärder till ett krav som varken kan ändras eller skiftas. Vissa av dem anser till och med att åtgärden i sig verkar på egen hand.”1

Allâh (djalla wa ´alâ) har skapat åtgärder och befallt att de anammas. Man skall dock inte förlita sig på dem. De skall anammas samtidigt som man förlitar sig på Allâh för att uppnå det önskade. Ta till åtgärder och förlita dig på Allâh för att uppnå det du önskar.

En grupp överdriver med åtgärder och menar att de i sig frambringar resultat. De räcker med åtgärden, säger de. De överdriver alltså med åtgärder.

En annan grupp avfärdar åtgärder och överdriver med tilliten. De dementerar åtgärder, det räcker med tillit.

Sanningen ligger i att åtgärder skall anammas samtidigt som man förlitar sig på Allâh (subhânahu wa ta´âlâ). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var förlitarnas ledare. Ingen människa förlitade sig på Allâh mer än vad han gjorde. Trots det tog han till sig nyttiga åtgärder; han rådfrågade sina följeslagare och nyttjade rustning, hjälm och vapen. Det är åtgärder. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd inte dem ändock han var den störste förlitaren. Man måste alltså ta till åtgärder, som Allâh har befallt, och förlita sig på Allâh.

En grupp anammade tillit och förkastade åtgärder, en annan grupp anammade åtgärder och förkastade tillit. Det måttliga är att kombinera bådadera; åtgärder med tillit i Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/87).