Åtgärden mot besvärliga hundar

Fråga: Utanför mitt hem finns ett berg som hundar samlas på. Deras skall skrämmer barnen och väcker oss när vi sover. Får vi döda dem genom att förgifta dem eller skjuta dem?

Svar: Det är den sista åtgärden. Om det inte hjälper att sjasa iväg dem så är det harmlöst att döda dem. Om det enda sättet att likvidera djurs besvär på är att döda dem, dödar man dem.