Återvänder till passerad station

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (20)

Fråga: En person som vill vallfärda passerar stationen utan att gå in i Ihrâm för att sedermera återvända till den. Är han skyldig något?

Svar: Nej. Om han återvänder kompenserar han sitt handlande. Han är inte skyldig något om han gick in i Ihrâm efter att ha återvänt till stationen. Men om han gick in i Ihrâm efter att stationen passerats och sedan väljer att återvända till den, så är den återkomsten till ingen nytta.