Återvänd till Allâh innan det är för sent

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 727-728

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

”Vänd åter till er Herre och underkasta er Honom innan straffet drabbar er. Därefter kan ni inte få hjälp.”1

Återvänd till er Herre med era hjärtan och underkasta er Honom med era kroppsdelar. Om bara återvändandet hade kommit på tal skulle det gällt både hjärtats handlingar och kroppsdelarnas handlingar. Men i och med att bådadera nämns som i denna vers, står återvändandet för hjärtat medan underkastelsen står för handlingarna. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ

”Vänd åter till er Herre och underkasta er Honom…”

Det bevisar uppriktighet och att varken uppenbara eller dolda handlingar gagnar utan uppriktighet.

مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ

”… innan straffet drabbar er.”

Det kommer oundvikligt.

ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

”Därefter kan ni inte få hjälp.”

Det är som att någon frågar om återvändandet, underkastelsen och handlingarna. Då svarar Allâh (ta´âlâ):

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

”Och följ det bästa som har uppenbarats för er av er Herre, innan Hans straff plötsligt kommer över er, när ni minst anar det.”2

Han befaller er dolda handlingar som kärlek till Allâh, rädsla för Honom, bävan för Honom, hopp i Honom och välvilja för Hans slavar, och uppenbara handlingar som bön, allmosa, fasta, vallfärd, välgörenhet och andra goda handlingar som Allâh har befallt. Det är det som är det bästa som har uppenbarats för oss av vår Herre. Den som följer sin Herres befallningar i sakfrågan är en återvändande muslim.

مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

”… innan Hans straff plötsligt kommer över er, när ni minst anar det.”

Snabba er och ta tillfället i akt.

139:54

239:55