Återupptagen Tawâf

Fråga: Är det tillåtet att avbryta sin Tawâf efter två varv för att återuppta den därefter?

Svar: Det är harmlöst om han vidhåller sitt rena tillstånd. Men om hans tvagning har brutits, är hans första varv ogiltiga.