Återkrav av lån i moské

al-Bukhârî sade:

457 – ´Abdullâh bin Muhammad berättade för oss: ´Uthmân bin ´Umar berättade för oss: Yûnus underrättade oss, från az-Zuhrî, från ´Abdullâh bin Ka´b bin Mâlik, från Ka´b som berättade att han bad Ibn Abî Hadrad betala tillbaka hans lån i moskén. De började tala så högt att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som var i sitt hem hörde dem. Han drog bort draperiet från sitt hem, gick ut till dem och ropade:

”Ka´b!” Han svarade: ”Jag besvarar dig, Allâhs sändebud!” Han sade: ”Bortse så här mycket från ditt lån” och anvisade hälften. Han sade: ”Det har jag gjort, Allâhs sändebud.” Då sade han: ”Sen kan du återkräva ditt lån.”

Hadîthen bevisar att det är tillåtet att återkräva lån i moskén. Om en person är skyldig dig pengar så är det harmlöst att be honom betala tillbaka dem i moskén. Ty handlingen är varken en försäljning eller ett köp, utan endast en rening av samvete och kompensering.