Återkommen månadscykel

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/164-165)

211 – Jag frågade min fader om en kvinna i femtioårs åldern som inte har haft sin månadscykel på ett helt år. För två dagar sedan fick hon lite blod som hon synade först när hon tvättade sig. Blodet droppade inte. Följaktligen fortsatte hon att be. Min fader svarade:

“Hon ska inte bry sig om det. Hon ska fasta och be. Om företeelsen upprepas två gånger till, anses blodet vara menstruationsblod. Hon har återfått sin menstruationsperiod och får ta igen fastan.”

Jag frågade om hon skulle ta igen sina böner varvid han svarade:

“Nej.”