Återkallelse av skild hustru

Allâh (´azza wa djall) sade:

الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

”Skilsmässa [får återkallas] två gånger; därefter skall makarna återuppta samlivet i hedersamma former eller äktenskapet upplösas i godo.”1

Om en fri man skiljer sig en eller två gånger från sin hustru efter enrum med henne, får han återkalla henne ehuru hon misstycker. Kravet är att hon fortfarande genomgår sin vänteperiod.

Om han återkallar henne efter hennes vänteperiod eller efter skilsmässa innan enrum eller hennes lösgörelse från honom (خلع), får han endast ta tillbaka henne via ny vigsel med hennes och hennes förmyndares tillstånd.

Om han skiljer sig från henne en tredje gång, får han endast återkalla henne om hon dessförinnan gifter sig med en annan man.

12:229