Återhämtningssittningens tillvägagångssätt

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/114-115)

al-Bukhârî sade:

45 – Kapitel om personen som leder folk i bön bara för att lära dem profetens bön

677 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: Wuhayb berättade för oss: Ayyûb berättade för oss, från Abû Qilâbah som sade:

Mâlik bin al-Huwayrith kom till vår moské och sade: ”Jag ska leda er i bön utan att avse bönen; jag ska be såsom jag såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) be.” Jag sade till Abû Qilâbah: ”Hur bad han?” Han sade: ”Som vår gamling här. Han var en gammal man som, efter Sudjûd, satt kvar innan han reste sig upp till nästa Rak´ah.”

Hadîthen bevisar en sittning efter första Rak´ah och innan uppstigning till andra Rak´ah. Sittningen kallas för ”Återhämtningssittning”. Visserligen heter den inte så i Sunnah, men de lärde kallar den för det. På grund av det namnet kan du se vissa studenter sitta kvar ett ögonblick innan de går upp till andra Rak´ah. Det är inte Sunnah. Inte heller är det återhämtning, snarare möda. Ty det är lättare att resa sig upp direkt. Mâlik bin al-Huwayrith (radhiya Allâhu ´anh) klargjorde sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sittning och sade:

I sin ojämna Rak´ah reste han sig inte upp förrän han satt rakt.”

Det vill säga, att han reste sig upp så fort han hunnit sätta sig någorlunda ordentligt.