Återfunnen borgenär

Fråga: Min fader hade en skuld och jag visste inte vem borgenären var. Nu vet jag. Vad skall jag göra?

Svar: Om du vet vem han är ger du pengarna till honom om han lever. Och om han är död ger du dem till hans arvingar. Du skall inte skänka dem som välgörenhet. Det gör du bara om du varken hittar personen eller hans arvingar.