Återbetalning av lån med aktier

Fråga: Jag är en affärsman. En man krävde mig på pengar som jag hade lånat av honom. Jag hade inga pengar och sade till honom att han istället för lånet kunde få ett motsvarande belopp av aktier i mitt företag. Är det tillåtet?

Svar: Nej, nej. Företag kan inte utgöra ett låns kapital. Det måste vara tillgänglig valuta. Man går inte in i företag via lån, utan via tillgänglig valuta som betalas.