Äter under böneutropet

Fråga: Vad är domen för att äta under böneutropet?

Svar: Det beror på böneutroparen. Om han kallar till bön först när han övertygats om gryningens infall, blir det obligatoriskt att sluta äta och dricka. Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Bilâl kallar till bön på natten. Ät och drick tills att Ibn Umm Maktûm kallar.”

Han var en blind man som inte kallade förrän det sades till honom: ”Gryningen har infallit, gryningen har infallit.”1

Och även om han inte är övertygad om gryningens infall är det bättre att börja fasta. Han får också äta och dricka tills att böneutropet är slut. Ty i princip är det fortfarande natt. Men det är som sagt bäst att vara på den säkra sidan och inte äta efter att böneutropet börjat lyda.

1al-Bukhârî (617) och Muslim (1092).