Äter och dricker under frivillig fasta

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/275)

Fråga: Vad är domen för att äta och dricka under frivillig fasta?

Svar: Bådadera bryter fastan. Om fastan är obligatorisk är den fastande dessutom syndig. Och om fastan är frivillig är det harmlöst att bryta den, ty den är som sagt frivillig. Alla frivilliga handlingar, frånsett vallfärd och ´Umrah, får avbrytas. Vallfärd och ´Umrah måste nämligen fulländas om de så skulle vara frivilliga. Däremot är det föraktfullt att avbryta frivilliga handlingar oskäligt.