Ateisterna är de värsta avgudadyrkarna

Fråga: Vi har ungdomar som inte tror på något.

Svar: De är ateister. De tror inte på något. De tror inte på nästa liv. De tror inte på någon Herre eller något annat. De är som kommunisterna. De tror inte på någon Herre eller Skapare. De anser att man bara lever och dör.

Fråga: Är de avgudadyrkare?

Svar: Detta är värre och vidrigare. Detta är ateism och förnekelse. Deras otro är värre än Qurayshs otro. Kommunisterna är ateister. De tror inte på någon Herre eller Skapare eller Försörjare. Deras otro är värre.

Fråga: Varför kallas de för avgudadyrkare då?

Svar: För att de dyrkar sina lustar.