Ateism är värre än avguderi

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 63-64

Fråga: Vi har ungdomar som inte tror på något.

Svar: De är ateister. De tror inte på något; de tror inte på Domedagen eller Herren – ingenting. De är som kommunister. De tror inte heller på någon Herre eller Skapare. Enligt dem handlar livet om att leva och dö.

Fråga: Är de avgudadyrkare?

Svar: Detta är värre. Detta är ateism och förnekelse. Den sortens otro är värre än Qurayshs otro. Kommunister är ju ateister och betror varken en Herre, Skapare eller Försörjare. Deras otro är större.

Fråga: Varför kallas de för avgudadyrkare?

Svar: Därför att de dyrkar sina lustar.