Ätbara djurs urin

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (26)

Fråga: Hanâbilah anser att urin från ätbara djur är ren. Är den åsikten den mest övervägande?

Svar: Ja. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde männen från stammen ´Uraynah att dricka kamelurin. Om den hade varit oren skulle han inte befallt dem att dricka den mot feber. Det bevisar att ätbara djurs urin är ren. Dessutom tillät han bön i fårstall, trots att de urinerar i dem. Detta är grundregeln i ämnet.