Äta, sjunga och dansa

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Ighâthat-ul-Lahfân (1/231)

Abû Ishâq Ibrâhîm bin Nasr al-Mawsulî sade:

Framför till dem den välvillige slavens ord

Med all rätt ska ett råd lyssnas till

Sen när vet våra religionsfränder

att sång är en väg som ska följas?

Eller att en person äter som en åsna

och sedan dansar inför publik tills han faller?

De säger att de berusas av kärleken till Guden,

men det enda som berusar dem är slag på huvuden

Också boskap gör så när de ätit sig mätta;

utav vattning och mättnad börjar de dansa

Han berusas av flöjt och därefter av sång

men inte skulle han blir rädd av att få höra Yâ Sîn

O ni förståndiga och kloka!

Finns det ingen som fördömer innovationer?

Ska våra moskéer vanäras av sång

när inte ens synagogorna rymmer sånt?