Äta ris med hela handen

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (3/347)

1202 – Umm-ul-Hadjdjâdj bint Muhammad bin Muslim sade:

”Min fader åt med hela handflatan varvid jag sade: ”Du borde äta med tre fingrar.” Då sade han: ”Han brukade äta med hela sin handflata.”

Påhittad. Rapporterad av al-´Uqaylî i ”adh-Dhu´afâ’” och Ibn-ul-Djawzî i ”al-Mawdhû´ât via Ibrâhîm bin Sa´d, från Ibn Shihâbs brorson, via hans maka Umm-ul-Hadjdjâdj bint Muhammad bin Muslim.

Denna påhittade hadîth utgör en grund för seden i vissa arabiska länder där man äter ris och annat med hela handflator. På så sätt går de emot autentisk Sunnah, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) åt med tre fingrar. Istället praktiserar de en påhittad hadîth. Det märkliga är att vissa av dem är obekväma med att äta med sked då de tycker att handlingen går emot Sunnah, ändock ätning med sked är bara en sed och ingen dyrkelse, liksom bilkörning, flygresor och andra moderna tillvägagångssätt. Samtidigt glömmer de, eller låtsas de glömma, att de går emot Sunnah när de äter med hela handflator.