Äta och dricka i WC

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (11/110)

Fråga: Vad är domen för att äta eller dricka i WC?

Svar: WC är bara plats för utförelse av naturliga behov. Man ska inte vistas där längre än behövligt. Att äta och annat däri innebär att man vistas där mer än behövligt, vilket är opassande.