at-Turâbî om skillnaden mellan Ahl-us-Sunnah och Râfidhah

Shî´ah kallar seriöst och flitigt i Afrika och Amerika. Hur många har inte Shî´ah fått över på sin sida så att de har blivit till deras marionetter! at-Turâbî – må Allâh dränka hans ansikte i sand – säger att det finns ingen skillnad mellan en Sunnî och en Shî´î.